دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - اصغر فضائلی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: اصغر فضائلی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 فوق لیسانس انگل شناسی پزشکی دانشگاه تربیت مدرس تهران ایران 1368
2 دکترای تخصصی انگل شناسي (بیولوژی مولکولی انگلها) دانشگاه ابردین ابردین انگلستان 1379
3 Post doctoral fellowship in microbiology دانشگاه ابردین ابردین انگلستان 1380
4 لیسانس بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان ایران 1364
:: ::