دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - اصغر فضائلی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: اصغر فضائلی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 مربی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 1369 1374
2 رئیس گروه روابط بین الملل و همایش ها دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 1382 1386
3 استادیار گروه انگل شناسی و قارچ شناسی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 1381 1386
4 دانشیار گروه انگل شناسی و قارچ شناسی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1386 1394
5 استاد گروه انگل شناسی و قارچ شناسی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1394
6 رئیس گروه روابط بین الملل دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1387
7 سرپرست پردیس خودگردان پردیس خودگردان (شعبه بین الملل) دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1392
:: ::
  • کل کاربران ثبت شده: 2730 کاربر
  • کاربران حاضر در وبگاه: 2 کاربر
  • میهمانان در حال بازدید: 69 کاربر
  • تمام بازدید‌ها: 107798290 بازدید
  • بازدید 24 ساعت قبل: 25403 بازدید

زنجان، میدان آزادی، ابتدای بلوار جمهوری اسلامی، ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

تلفن : 33420651-9 (024)

info@zums.ac.ir