دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - اصغر فضائلی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: اصغر فضائلی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مهارت‌هاي حرفه‌اي
# عنوان مهارت‌ حرفه‌اى تاریخ آغاز فعالیت
1 تکنیک تعیین توالی نوکلئوتیدها (sequencing) ، مقایسه توالی در سویه های مختلف و آنالیز فایلوژنی 1378
2 شناسایی Restriction map ، طراحی و انجام تکنیکهای RFLP و سایر روشهای تایپینگ میکروارگانیزم ها 1378
3 تکنیکهای DNA hybridisation, PFGE. Gene cloning and transfection, DNA sequencing 1377
4 انجام روشهای مختلف PCR و ژل الکتروفورز 1376
5 جدا سازی و تخلیص DNA از نمونه های مختلف کلینیکی 1376
6 تشخیص بیماریهای انگلی و تعیین هویت ایزوله های انگلی با روشهای مختلف آزمایشگاهی 1366
7 کشت سلولی - تهیه رده (لاین) سلولی از بافت - حفظ و نگهداری رده های سلولی 1375
8 آشنایی با نرم افزارهای مربوط به آنالیز ژنتیکی از جمله Oligo, SeqEd, Phylip package 1379
:: ::
  • کل کاربران ثبت شده: 2712 کاربر
  • کاربران حاضر در وبگاه: 0 کاربر
  • میهمانان در حال بازدید: 30 کاربر
  • تمام بازدید‌ها: 106946210 بازدید
  • بازدید 24 ساعت قبل: 24382 بازدید

زنجان، میدان آزادی، ابتدای بلوار جمهوری اسلامی، ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

تلفن : 33420651-9 (024)

info@zums.ac.ir