دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - اکبر پور رحیمی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: اکبر پور رحیمی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 PSYCHOMETRIC PROPERTIES OF THE FARSI VERSION OF ISAR USED IN IRANIAN EMERGENCY CENTERS Mojtaba Mohammadi, Akram Ghanbari Moghaddam, Akbar Pourrahimi, Marzieh Mohammadzadeh, Farahnaz Mohammadi Shahboulaghi Pharmacophore 2017 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
2 بررسی وضعیت مراجعه و ویژگی های جمعیت شناختی بیماران سالمند بخش های اورژانس بیمارستانی در شهر سبزوار سال 1395 مجتبی محمدی، اکرم قنبری مقدم، مهدی ایلخانی، رضا سلطان پور، زهرا خادم، اکبر پوررحیمی پرستاری سالمندان 1397 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
3 بررسی کیفیت خواب زنان در دوره نفاس مهناز کشاورز افشار، زهرا بهبودی مقدم، اکبر پوررحیمی، پوران مختاری، علی منتظری زنان مامایی و نازایی ایران 1397 چکیده مقاله
4 بررسی سطح سلامت روان و ارتباط آن با برخی متغیرهای زمینهای پرستاران شاغل در بیمارستانهای آموزشی شهر زنجان -1395 مهناز کشاورز افشار ، دکتر کوروش امینی ، علی ایمانی ، مریم میناخانی آزاد ، لیلا حمیدی ، پریسا محمدی ، لیلا دویران ، اکبر پورر زانکو 1397 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
5 بررسی تأثیر همودیالیز با مایع دیالیز سرد بر کاهش میزان خارش اورمیک در بیماران همودیالیزي علی ایمانی ، محسن سلیمانی ، محمدرضا عسگری ، فاطمه مرادی* ، اکبر پوررحیمی ، محمدرضا تمدن دانش و تندرستی 1396 مقاله کامل پژوهشي اصيل
6 بررسی مقایسه ای هزینه های بستری و مدت اقامت بیماران سالمند و میانسال در بیمارستان میلاد تهران سال 1391 اکبر پور رحیمی ، کیان نوروزی، فرحناز محمدی، بیژن خراسانی، پوریا رضا سلطانی، مهناز کشاورز افشار پژوهش توانبخشی در پرستاری 1395 مقاله کامل پژوهشي اصيل
7 مدیریت کلاس درس برای آموزش دانشجویان بی انگیزه شهرزاد غياثوندیان، شکوه ورعی ، محمد علی یادگاری ، اکبر پوررحيمی ، علی آقاجانلو جله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد چکیده مقاله پژوهشي اصيل
:: ::