دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - فاطمه احمدی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر فاطمه احمدی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران ایران 1391
2 داروسازی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران ایران 1395
:: ::