Zanjan University of Medical Sciences پست الكترونيك · درباره دانشگاه · اخبار دانشگاه · نقشه پايگاه · كتابخانه · English
شناسه کاربری رمز عبور ثبت نام در پایگاه | فراموشی رمز
:: اعضا - نگین ترابی ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: نگین ترابی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مشاركت در كارگاه‌ها
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 Endnote کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان، ایران 1395
2 علم سنجی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان، ایران 1396
3 کشت اکینوکوکوس گرانولوزوس دانشگاه علوم پزشکی شیراز و انجمن انگل شناسی شیراز، ایران 1396
4 طراحی پوستر معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان، ایران 1395
5 مقاله نویسی علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان و انجمن انگل شناسی رشت، گیلان 1394
6 کارگاه آموزشی روش های کاربردی تشخیص آزمایشگاهی لیشمانیوز پوستی و احشایی اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران 1389
7 آشنایی با شرح وظایف . آیین نامه های اعضاء هیات علمی معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان، ایران 1396
8 توسعه پروتکل برای یک مطالعه مروری نظام مند کاکرینی نیماد زنجان، ایران 1396
9 آشنایی با آیین نامه ها، قوانین و اصول ایمنی زیستی در آزمایشگاه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان 1394
10 کار با حیوانات آزمایشگاهی انستیتو پاستور ایران تهران، کرج، ایران 1394
11 آموزش داوری کمیته تحقیقات دانشجویی کشوری تهران، ایران 1394
12 رویکردهای نوین در نانوزیست فناوری ستاد ویژه توسعه فناوری نانو ایران تهران، ایران 1392
13 کاربرد GIS در بیماری های انگلی دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان، ایران 1391
14 نانوتکنولوژی در مقیاس وسیع برای انتقال داروها اجتماع آسیایی نانو و ستاد ویژه توسعه فناوری نانو ایران کیش، ایران 2015
15 مبانی روش تدریس مقدماتی 1 و2 معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان، ایران 1396
16 تمدن نوین اسلامی مرکز هم اندیشی استادان دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان، ایران 1396
17 نگارش و انتشار مقالات علمی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان، ایران 1396
:: ::