دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - سمیه عبدالهی ثابت


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر سمیه عبدالهی ثابت | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 پزشکی عمومی علوم پزشکی ایران تهران ایران 1385
2 تخصص پزشکی اجتماعی علوم پزشکی تبریز تبریز ایران 1394
:: ::