دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - زینب قهرمانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: زینب قهرمانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 Randomized Clinical Trial Comparison of the Effect of Verbal Education and Education Booklet on Preoperative Anxiety zeinabghahremani---- Kourosh Amini---,Zaynab Alihossaini J Perianesth Nurs 2018 مقاله کامل
2 من منظار القرآن، العفو سبیلٌ أفضل للعیش؛ تحقیقی موضوعی زینب قهرمانی---هایده جلایی---معصومه مقدم---سهیلا ربیعی سیاهکلی---فاطمه قربانی--- Islamic Lifestyle Centered on Health 2017 مقاله کامل
3 عفو راهی برای بهتر زیستن از دیدگاه قرآن؛ تحقیقی موضوعی زینب قهرمانی---هایده جلایی---معصومه مقدم---سهیلا ربیعی سیاهکلی---فاطمه قربانی--- Islamic Lifestyle Centered on Health 2016 مقاله کامل
4 مقایسه نظام آموزش پرستاری در ایران و چین کورش امینی---زینب قهرمانی---مهدی موسایی فرد---غلامعلی تقیلو--- توسعه آموزش در علوم پزشکی 1395 مقاله کامل
5 ارتباط بین ویژگی‌های شخصیتی، سبک‌های یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانشجویان پرستاری و مامایی زینب قهرمانی---کورش امینی---مژگان السادات اقوامی---مهین روحانی--- نشریه آموزش پرستاری 1394 مقاله کامل
6 ارتباط سبکهای یادگیری با آمادگی خود راهبر در یادگیری در دانشجویان پرستاری دانشکدۀ پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی زنجان در سال تحصیلی93- 13921392 زینب قهرمانی---کوروش کمالی---پروین باقری--- توسعه آموزش در علوم پزشکی 1394 مقاله کامل
7 نگرش پرستاران شاغل در بخش‌های داخلی- جراحی مراکز آموزشی درمانی شهر زنجان نسبت به سالمندان در سال1391 ابوالفضل ارتیشه دار---معصومه مرتقی قاسمی---محمد حسین آقاجان جماعت---زینب قهرمانی--- Preventive Care in Nursing and Midwifery Journal 1393 مقاله کامل
8 بررسی ارتباط بین اعتقادات مذهبی با افسردگی و اضطراب خانواده‌ی بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه سهیلا ربیع سیاهکلی---آذر آوازه---فریدون اسکندری---زینب قهرمانی---میثم نعمتی خواه---مهناز افشین جو---مژگان السادات اقوامی--- Journal of Zanjan University of Medical Sciences 1392 مقاله کامل
9 باورهای مذهبی و سلامت روان اعضای جامعه‌ی معلولین زینب قهرمانی---نرگس حیدری---مینا شعبانی---مژگان السادات اقوامی---مهری حریری--- Journal of Zanjan University of Medical Sciences 1392 مقاله کامل
10 ارتباط بین سبک های ترجیحی یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی زنجان زینب قهرمانی---کوروش امینی---مهین روحانی---مژگان السادات اقوامی--- توسعه آموزش در علوم پزشکی 1392 مقاله کامل
11 نقش باورهای مذهبی درپیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشکده ی پرستاری مامایی زنجان سال 1390 مژگان السادات اقوامی---زینب قهرمانی---مهناز افشین جو---محمد رضا حمزه پور---مرتضی ترابی احمدی--- توسعه آموزش در علوم پزشکی 1391 مقاله کامل
12 استرس شغلی پرستاران مراکز آموزشی درمانی شهر زنجان معصومه مرتقی قاسمی---زینب قهرمانی---امیر واحدیان عظیمی---فاطمه قربانی--- توسعه پژوهش در پرستاری و مامایی 1390 مقاله کامل
13 کیفیت زندگی و ارتباط آن با امید در بستگان مراقبت کننده از بیماران اسکیزوفرنیک زینب قهرمانی---مهشید جعفرپورعلوی---معصومه غلام عراقی---فاطمه حسینی--- نشریه پرستاری ایران 1385 مقاله کامل
:: ::