دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - ارمغان نقیلی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر ارمغان نقیلی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 دکترای دندانپزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی تبریز تبریز ایران 1391
2 تخصص دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران ایران 1396
:: ::