دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - ارمغان نقیلی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر ارمغان نقیلی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 کارشناس مسئول سلامت دهان و دندان شهرستان اسکو شبکه بهداشت شهرستان اسکو 1391 1393
2 استادیار تمام وقت جغرافیایی بخش ترمیمی و زیبایی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1396 1398
3 نماینده edo بخش ترمیمی و زیبایی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1396 1398
:: ::