دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - ارمغان نقیلی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر ارمغان نقیلی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجويان تحت راهنمايي
# عنوان مجرى (دانشجو) محل اجرا سال پایان
1 بررسی استحکام باند micro-shear کامپوزیت به آمالگام با استفاده از سیستم های باندینگ مختلف نرگس میرزانیا دانشکده دندانپزشکی زنجان 1398
:: ::