دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - مریم پوریعقوب


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مریم پوریعقوب | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات در دست چاپ
# عنوان نگارندگان عنوان مجله نوع انتشار
1 عنوان: بررسی ارتباط سواد سلامت و رفتارهای مرتبط با سلامت و میزان استفاده از مراقبت های بهداشتی در مبتلایان به مولتیپل اسکلروزیس مریم پوریعقوب- فریبا عبداللهی سواد سلامت مشهد مقاله کامل
:: ::