دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - مریم پوریعقوب


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مریم پوریعقوب | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 بررسی رابطه سلامت روان با عزت نفس دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی منتخب شهر تهران مریم پوریعقوب- حمیده عظیمی دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران تکمیل شده 1395
2 بررسی تاثیر آموزش خودمراقبتی با عضویت در شبکه های مجازی مبتنی بر تلفن همراه بر سطح کیفیت زندگی نوجوانان مبتلا به دیابت نوع 1 مریم پوریعقوب- حمیده عظیمی تکمیل شده 1396
3 بررسی تاثیر آموزش خودمراقبتی با عضویت در شبکه های اجتماعی مبتنی بر تلفن همراه بر درک انگ وابسته به دیابت نوع یک در نوجوان دختر مبتلا مریم پوریعقوب تکمیل شده 1396
:: ::