دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - مرضیه پرتو


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: استادیار مرضیه پرتو | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 دوره عمومی دندانپزشکی علوم پزشکی تبریز تبریز ایران 1393 17/46
2 دوره تخصصی دندانپزشکی کودکان علوم پزشکی تبریز تبریز ایران 1396 18
:: ::