دانشگاه علوم پزشکی زنجان
خانم شبنم بخشعلیزاده - کارنامه علمی مختصر
اطلاعات فردی
پست الکترونیک bakhshalizadehzums.ac.ir
نشانى پایگاه اینترنتى
نشانی توئیتر
نشانی لینکدین
نشانی گوگل پلاس
نشانی تلگرام
نشانی ریسرچ گیت
نشانی گوگل اسکالر
نشانی پروفایل اسکوپوس
نشانی ارکید
نام کامل خانم شبنم بخشعلیزاده
محل تولد
تاریخ تولد
وضعیت تاهل -
آخرین رشته تحصیلى بیولوژی تولید مثل
محل اخذ آخرین مدرک
اطلاعات شغلی
محل خدمت - -
درجه علمی سایر موارد
وضعیت استخدامی
نوع خدمت
اطلاعات تماس
تلفن محل کار
دورنگار
نشانی
کدپستی
صندوق پستی
شهر
کشور
توضیحات
برگشت به صفحه کارنامه علمی