دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - سمانه یوسف لو


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم سمانه یوسف لو | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 تبین تجارب بیماران مبتلا به اعتیاد جنسی و همسران آن¬ها و عوامل مرتبط با آن سمانه یوسف لو - سودابه نیرومند علوم پزشکی زنجان علوم پزشکی زنجان در حال اجرا -
2 بررسی تاثیر عصاره بومادران بر روی علایم PMS در دانشجویان خوابگاه علوم پزشکی قزوین دکتر فاطمه محمدی- مهری کلهر علوم پزشکی قزوین علوم پزشکی قزوین تکمیل شده 1397
3 بررسی مقایسه ای مصرف درشت مغذیهای رژیم غذایی با خطر اندومتریوز سمانه یوسف لو دانشگاه تربیت مدرس تهران تکمیل شده 1396
:: ::