دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - شیرین ملکی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم شیرین ملکی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 بررسی همبستگی بین مهارت های حرکتی با عملکردهای اجرایی و کارکرد تحصیلی کودکان با اختلال هماهنگی تکاملی شیرین ملکی دکتر مهدی علیزاده تکمیل شده -
:: ::