دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - خدیجه حاجی میری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خدیجه حاجی میری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان ایران 1380/10/30 17/27
2 کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان ایران 1387/09/09 18/70
3 دکترا دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران ایران 1396/08/16 18/84
:: ::