دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - فریبا شرفی خرمدره


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم فریبا شرفی خرمدره | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 کارشناسی ارشد تربیت مدرس تهران ایران 1377 18.6
2 کارشناسی علوم پزشکی ایران تهران ایران 1368 18.16
3 کاردانی شهیدبهشتی تهران ایران 1365 18
:: ::