دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - محمد مسعود وکیلی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: محمد مسعود وکیلی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 عضو کارگروه آموزش پاسخگو و عدالت محور معاونت آموزشی دانشگاه 1396
2 مسؤل کارگروه تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی مبتنی بر نیاز دانشگاه معاونت آموزشی دانشگاه 1396
3 مدیر واحد برنامه ریزی آموزشی دانشگاه معاونت آموزشی دانشگاه 1396 اد
4 عضو مرکز تحقیقاتی عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه 1390 اد
5 مدیر EDO دانشکده بهداشت و پیراپزشکی دانشکده پیراپزشکی و بهداشت 1396
6 مدیر پژوهشی دانشگاه( انتصاب مجدد از 1390/01/20 ) معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه 1390 1395
7 مدیر گروه آموزش بهداشت و ارتقائ سلامت دانشکده پیراپزشکی و بهداشت 1392 اد
8 عضو تیم مدرسین کارگاه های روش تحقیق دانشگاه معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1375 اد
9 مشاور علمی اداره آموزش و ارتقای سلامت معاونت بهداشتی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی 1378 1379
10 مدرس کشوری اطلاعات، آموزش و ارتباطات معاونت بهداشتی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی 1376 1378
11 مدیر گروه بهداشت عمومی دانشکده پیراپزشکی و بهداشت 1381 1385
12 مدیر پژوهشی دانشگاه (خاتمه همکاری به دلیل ادامه تحصیل) معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1381 1388
13 مدیر گروه بهداشت عمومی دانشکده پیراپزشکی و بهداشت 1378 1379
14 معاون آموزشی دانشکده پیراپزشکی و بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان 1375 1376
15 کارشناس مسئول آموزش بهداشت استان مرکز بهداشت استان زنجان 1374 1379
16 رئیس کتابخانه، سمعی و بصری و چاپ و تکثیر دانشکده پیراپزشکی و بهداشت 1374 1375
17 عضو هیئت علمی گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان 1373 1381
18 عضو هیئت علمی گروه بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان 1373 اد
:: ::
  • کل کاربران ثبت شده: 2730 کاربر
  • کاربران حاضر در وبگاه: 0 کاربر
  • میهمانان در حال بازدید: 66 کاربر
  • تمام بازدید‌ها: 107796519 بازدید
  • بازدید 24 ساعت قبل: 25142 بازدید

زنجان، میدان آزادی، ابتدای بلوار جمهوری اسلامی، ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

تلفن : 33420651-9 (024)

info@zums.ac.ir