دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - محمد مسعود وکیلی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: محمد مسعود وکیلی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
تاييديه‌ها و مجوز‌ها
# عناوین صلاحیت‌ها و اعتبارنامه‌ها توضیحات
1 مدرس کشوری اطلاعات، آموزش و ارتباطات و دریافت ابلاغ از معاون بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همکاری در پروژه IEC با مشارکت UNFPA 1376 لغایت 1378
2 عضو تیم مدرسین کارگا های روش تحقیق دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان 1376 ( ادامه دارد )
:: ::