دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - محمد مسعود وکیلی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: محمد مسعود وکیلی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
علايق تحقيقاتي
# عنوان علاقمندى تاریخ آغاز فعالیت
1 طراحی و ارزشیابی مداخلات آموزشی و رفتاری در زمینه شیوه و سبک زندگی
2 طراحی و ارزشابی برنامه آموزشی و درسی و مهارت های یادگیر و تدریس 1377
3 طراحی و ارزشابی برنامه آموزشی در زمینه مهارت های ارتباطی 1375
4 طراحی و ارزشیابی برنامه آموزش بهداشت در زمینه ایدز 1372
5 طراحی و ارزشابی برنامه آموزش آموزش بهداشت در زمینه برنامه های تنظیم خانواده و مشارکت مردان 1375
:: ::