دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - محمد مسعود وکیلی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: محمد مسعود وکیلی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مشاركت در كارگاه‌ها
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 بانك هاي اطلاعاتی معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان 1385
2 SPSS معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان 1385
3 ده گام پژوهش معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان با همکاری دانشگاه علوم پزشکی قزوین زنجان 1387
4 كتابخانه ديجيتالي معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان 1386
5 اصول تدوين مقاله در مجامع علمي معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان 1386
6 آزمون های آماری در تحقیقات بالینی معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان 1388
7 اصول تدوین و ارائه مقاله در مجامع علمی معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان 1386
8 آشنائی با پژوهش کیفی معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان 1387
9 Scientific Writing معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان 1387
10 پژوهش در آموزش معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان 1387
11 خلاقیت و نو آوری معاونت پتحقیات و فناوری وزارت بهداشت با همکاری همکاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز تبریز 1387
12 آشنائی با منابع الکترونیک و کتابخانه پزشکی دیجیتال ایران معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان 1387
13 آموزش پزشکی جامعه نگر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان زنجان 1373
14 تکنولوژی آموزشی داره کل آموزش بهداشت و ارتباطات وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مشهد 1374
15 اطلاعات ، آموزش و ارتباطات معاونت بهداشتی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی با همکاری صندوق جمعیت سازمان ملل متحد تهران 1374
16 برنامه ریزی آموزشی ( اطلاعات ، آموزش ، ارتباطات ) ( صدور گواهی از جانب معاونت سلامت وزارت متبوع به عنوان مربی کشوری دوره های اطلاعات ، آموزش و ارتباطات ) معاونت بهداشتی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی با همکاری صندوق جمعیت سازمان ملل متحد تهران 1375
17 آموزش بهداشت در عمل اداره کل آموزش بهداشت و ارتباطات وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ارومیه 1375
18 مشاوره و بهداشت روانی در ایدز اداره کل پیشگیری و مراقبت از بیماریها وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تهران 1375
19 چگونگی طراحی دوره بر اساس مهارت آموزی مرکز اطلاعات ، آموزش و ارتباطات (معاونت بهداشتی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ) تهران 1376
20 ارتباطات و تکنولوژی آموزشی اداره کل آموزش بهداشت و ارتباطات وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تهران 1376
21 پویایی گروه اداره کل آموزش بهداشت و ارتباطات وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اردبیل 1378
22 گرد همایی کارشناسان مسئول آموزش بهداشت سراسر کشور اداره کل آموزش بهداشت و ارتباطات وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مشکین آباد کرج 1378
23 بازنگری برنامه کارورزی پزشکی اجتماعی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تهران 1377
24 سوانح و حوادث دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان زنجان 1377
25 نقش آموزش مردان همسر دار در افزایش پوشش های برنامه تنظیم خانواده دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان زنجان 1377
26 برنامه گسترش ایمن سازی اداره کل مبارزه با بیماریها وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی کرمانشاه 1375
27 مراقبت از بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن و ایدز اداره کل مبارزه با بیماریها وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی زنجان 1374
28 گاه سازی در زمینه پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی استان زنجان زنجان 1379
29 هدايت تحقيق به كمك منابع اينترنت معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان با همکاری جهاد دانشگاهی تهران زنجان 1385
30 EndNote معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تهران زنجان 1385
31 تکنولوژی آموزشی اداره کل آموزش بهداشت و ارتباطات وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مشهد 1379
32 پژوهش در آموزش پيشرفته معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز زنجان 1382
33 پژوهش در آموزش مقدماتي معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز زنجان 1381
34 Scientific Writing (سطح پيشرفته) معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تهران زنجان 1385
35 پزشكي مبتني بر شواهد ( E B M ) معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران 1385
36 انتقال دانش معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران 1386
37 تحقيقات باليني معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران 1385
38 Scientific Writing (سطح متوسط ) معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تهران زنجان 1384
39 مديريت پژوهش با تاكيد بر تعيين اولويت هاي تحقيقاتي معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تهران 1385
40 Scientific Writing (سطح مقدماتي ) معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تهران زنجان 1384
41 طراحي ، نقد و برنامه آماري مطالعات مقطعي، مورد – شاهد و هم گروهي معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان با همکاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی زنجان 1382
42 مطالعات مورد - شاهدی معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تهران زنجان 1383
43 تجزيه و تحليل متا با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان 1382
44 مقاله نويسي معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان با همکاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی زنجان 1382
45 تعيين حجم نمونه و روش هاي نمونه گيري با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان 1382
46 توانمند سازی پژوهشگران معاونت تحقیقات و فناوری تهران 1379
47 روش تحقيق پيشرفته معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان با همکاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی زنجان 1381
48 مقاله نويسي معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان 1378
49 روش تحقیق مقدماتی معاونت تحقیقات و فناوری زنجان 1375
50 روش تحقیق تکمیلی معاونت تحقیقات و فناوری زنجان 1376
:: ::
  • کل کاربران ثبت شده: 2567 کاربر
  • کاربران حاضر در وبگاه: 1 کاربر
  • میهمانان در حال بازدید: 134 کاربر
  • تمام بازدید‌ها: 101525834 بازدید
  • بازدید 24 ساعت قبل: 38491 بازدید

زنجان، میدان آزادی، ابتدای بلوار جمهوری اسلامی، ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

تلفن : 33420651-9 (024)

info@zums.ac.ir