دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - فاطمه جعفری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: فاطمه جعفری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 بررسی مرگ و ابتلا پریناتال در استان زنجان فاطمه جعفری دانشگاه علوم پزشکی تهران استان زنجان تکمیل شده -
2 مقایسه مدل مراقبت بارداری گروهی با مراقبت فردی از نظر سلامت مادر ونوزاد فاطمه جعفری، حسن افتخار دانشگاه علوم پزشکی تهران شهر زنجان تکمیل شده -
3 بررسی ماموگرافی های غربالگری و متغیر های مرتبط در زنان مراجعه کننده به مرکز ماموگرافی بیمارستان موسوی فرانک سقطچی،فاطمه جعفری دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان در حال اجرا -
:: ::