دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - مهدیه انوش


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مهدیه انوش | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1389 1391
2 مدیر گروه فارماکوتراپی-توکسیکولوژی دانشکده داروسازی 1390 1392
3 عضو هيآت علمي دپارتمان فارماكولوژي توكسيكولوژي دانشكده داروسازي زنجان دانشگاه علوم پزشكي زنجان 1388
4 مدیر نظارت بر تجویز و مصرف دارو در استان زنجان دانشگاه علوم پزشكي زنجان،معاونت غذا و دارو 1388 1390
:: ::