دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - مهدیه انوش


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مهدیه انوش | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجويان تحت راهنمايي
# عنوان مجرى (دانشجو) محل اجرا سال پایان
1 بررسی تاثیر ملوکسیکام بر بیشگیری یا درمان آلزایمر در موشهای صحرایی سعید فلاح دانشکده داروسازی زنجان ۱۳۹۵
2 تعیین اثر تداخلي گيرنده هاي استروژني در اثر وابسته به وضعيت و حساس شدن حاصل از تجويز مزمن مورفين در موش سوري علی جانی دانشکده داروسازی 1392
3 بررسی تاثیر روغن هسته انگور بر حافظه فضایی موش صحرایی و مقایسه آن با داروی دونپزیل محمدرضا محمدخانی دانشکده داروسازی زنجان- 1392
4 بررسی اثرات ضد درد وضد التهابی عصاره پیاز بر روی موشهای سوری نر نرگس خاتمی دانشکده داروسازی زنجان 1391
5 بررسی کارایی عصاره Ferula galbanifluaو کتورولاک بر پاسخ ضد دردی مورفین و بروز تحمل و وابستگی به اثرات مورفین در موش سوری نر مریم افروغ دانشکده داروسازی 1391
6 بررسی تاثیر هورمونهای جنسی برالتهاب و عملکرد داروهای ضد التهاب ملوکسیکام و کتورولاک در رت های نر و ماده ی گنادکتومی شده بهنام خواجویی دانشکده داروسازی 1391
:: ::