دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - علی اسدی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: علی اسدی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
## داوری مقالات در مجلات علمی
# عناوین مجلات تاریخ همکارى و توضیحات
1 Journal of Environmental Chemical Engineering
2 Journal of Water and Wastewater
3 Journal of Zanjan University of Medical Sciences and Health Services
4 Iranian Journal of Health and Environment
5 International Journal of Environmetal Health Engineering
6 Journal of Public Health and Environment
7 Iranian Journal of Environmental Health Science and Engineeering
8 Chemical Engineering and Technology
9 Journal of Hazardous Materials
10 Journal of Environmental Health Sciences & Engineering
11 Iran-Water Resources Research
12 Journal of Human, Environment and Health Promotion
13 Global NEST Journal
14 Korean Journal of Chemical Engineering
:: ::
  • کل کاربران ثبت شده: 2900 کاربر
  • کاربران حاضر در وبگاه: 0 کاربر
  • میهمانان در حال بازدید: 43 کاربر
  • تمام بازدید‌ها: 112509088 بازدید
  • بازدید 24 ساعت قبل: 41091 بازدید

زنجان، میدان آزادی، ابتدای بلوار جمهوری اسلامی، ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

تلفن : 33420651-9 (024)

info@zums.ac.ir