دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - علی اسدی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: علی اسدی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 طراحی تصفیه خانه آب دانشکده بهداشت - 1387 تا حال حاضر
2 مدیریت فاضلاب صنعتی دانشکده بهداشت - 1387 تا حال حاضر
3 سم شناسی محیط دانشکده بهداشت - 1387 تا حال حاضر
4 مدیریت بهداشت محیط دانشکده بهداشت - 1387 تا حال حاضر
5 تصفیه فاضلاب شهری دانشکده بهداشت - 1387 تا حال حاضر
6 تصفیه آب دانشکده بهداشت - 1387 تا حال حاضر
7 بهره برداری و نگه داری از تاسیسات آب و فاضلاب دانشکده بهداشت - 1387 تا حال حاضر
8 طراحی شبکه جمع آوری فاضلاب دانشکده بهداشت - 1387 تا حال حاضر
9 کلیات محیط زیست دانشکده بهداشت - 1387 تا حال حاضر
10 شیمی محیط دانشکده بهداشت - 1387 تا حال حاضر
11 تصفیه فاضلاب صنعتی دانشکده بهداشت - 1387 تا حال حاضر
12 قوانین و مقررات محیط زیست و بهداشت محیط دانشکده بهداشت - 1387 تا حال حاضر
:: ::
  • کل کاربران ثبت شده: 2965 کاربر
  • کاربران حاضر در وبگاه: 0 کاربر
  • میهمانان در حال بازدید: 84 کاربر
  • تمام بازدید‌ها: 114714293 بازدید
  • بازدید 24 ساعت قبل: 41589 بازدید
  • بروزرسانی: ۱۳۹۸/۴/۳

زنجان، میدان آزادی، ابتدای بلوار جمهوری اسلامی، ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

تلفن : 33420651-9 (024)

info@zums.ac.ir