دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - مهران محمدیان فضلی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مهران محمدیان فضلی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 Highly cadmium tolerant fungi: their tolerance and removal potential Mehran Mohammadian Fazli, Negin Soleimani, Mohammadreza Mehrasbi, Sima Darabian, Jamshid Mohammadi, Ali Ramazani Journal of Environmental Health, Science and Engineering 2015 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
2 Optimization of lead removal by electrocoagulation from aqueous solution using response surface methodology Ali assadi, Mehran Mohammadian Fazli, Mohammad Mehdi Emamjome, Maryam Ghasemi Desalination and water treatment (doi: 10.1080/19443994.2015.1029529) 2015 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
3 Indoor airborne bioaerosols in valiasr hospital in Zanjan, Iran Mohammad Reza Mehrasbi, Ghasem Mohammadi, Mehran Mohammadian Fazli, Bahram Hajikarim, Gholamali Jafari Journal of Human, Environment, and Health Promotion 2015 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
4 Efficiency of non-ionic surfactants - EDTA for treating TPH and heavy metals from contaminated soil Mansour Baziar, Mohammad Reza Mehrasebi, Mehran Mohammadian Fazli, Ali Assadi Journal of Environmental Health Science and Engineering, 12(47) 2014 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
5 Assessment of Hospital Waste Management in Iran: A Case Study of Zanjan Mehran Mohammadian-Fazli, Mansour Baziar, Jalil Nassiri, Mohammad Reza Mehrasebi NATIONALPARK-FORSCHUNG IN DER SCHWEIZ ( Switzerland Research Park Journal) 2013 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
6 Screening of factors affecting reactive blue 19 decolorization by Ganoderma sp. using fractional factorial experimental design مهران محمديان فضلي، عليرضا مصداقي نيا، كاظم ندافي،سيمين ناصري،مسعود يونسيان، مهناز مظاهري اسدي، ساسان رضايي، حسين حمزه اي Desalination and water treatment, 2010(22):22-29 2010 مقاله کامل پژوهشي اصيل
7 Optimization of reactive blue 19 decolorization by Ganoderma sp. using response surface methodology مهران محمديان فضلي، عليرضا مصداقي نيا، كاظم ندافي،سيمين ناصري،مسعود يونسيان، مهناز مظاهري اسدي، ساسان رضايي، حسين حمزه اي Iranian journal of environmental health, science and engineering,2010(7)1:35-42 2010 مقاله کامل پژوهشي اصيل
8 Microbiological quality assessment of rural drinking water supplies in Iran غلامرضا صادقي، مهران محمديان فضلي، معصومه نوراني، مازيار پيدا، اكبر اسلامي Journal of agriculture and social science, 2007(3)1:31-33 2007 مقاله کامل پژوهشي اصيل
9 Nitrite and nitrate in the municipal drinking water distribution system غلامرضا صادقي، جعفر نوري، مهران محمديان فضلي، علي اكبر بابايي، فريبا محسن زاده International journal of agriculture and biology, 2006(8)5:706-707 2006 ارتباط كوتاه پژوهشي اصيل
10 Air pollution control through kiln recyling by-pass dust in a cement factory فريبا محسن زاده، جعفر نوري، علي رنجبر، مهران محمديان فضلي، علي اكبر بابايي Iranian journal of environmental health, science and engineering,2006(3)1:5-8 2006 مقاله کامل پژوهشي اصيل
11 بررسی شاخص های میکروبی متعارف در آب آشامیدنی مناطق روستایی شهرستان تکاب در سال 91 مهران محمدیان فضلی، هوشنگ محمودی بابانظر، علی اسدی، جعفر تاران فصلنامه علمی-پژوهشی آب و فاضلاب اصفهان 1394 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
12 بررسی کارایی فرایند انعقاد الکتریکی در حذف سرب از فاضلاب علی اسدی، محمد مهدی امام جمعه، مریم قاسمی، مهران محمدیان فضلی مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین 1393 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
13 بررسی کمی و کیفی و نحوه مدیریت پسماند در بیمارستان های شهر زنجان در سال 90 مهران محمدیان فضلی، جلیل نصیری، رامین نبی زاده، محمدرضا مهراسبی فصلنامه علمی-پژوهشی سلامت و محيط ايران 1392 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
14 بررسی کارايی سورفکتانت های Brij35 و Tween80 در پالایش خاک آلوده به گازوئیل محمدرضا مهراسبی، منصور بازيار، کاظم ندافی، مهران محمديان فضلی، علي اسدي فصلنامه علمی-پژوهشی سلامت و محيط ايران 1392 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
15 رنگ زدايي از ريمازول برليانت بلو رويال توسط قارچ گانودرماي ساكن شده در آلژينات سديم كاظم ندافي-مهران محمديان فضلي-عليرضا مصداقي نيا-سيمين ناصري-مهناز مظاهري اسدي-مسعود يونسيان مجله سلامت و محيط، دوره 5، شماره اول، تابستان 1391، صفحه 179-188 1391 مقاله کامل پژوهشي اصيل
16 كاربرد فرايند فتوكاتاليستي UV/NiO در حذف رنگزاي پلي آزوي مستقيم علي اسدي، رويا ناطقي، سيمين ناصري، مهران محمديان فضلي، حامد محمدي، غلامرضا بنيادي نژاد مجله آب و فاضلاب اصفهان، سال 23، شماره 3، صفحه 84-78 1391 مقاله کامل پژوهشي اصيل
17 بررسي غلظت فلزات سنگين در چاه هاي آب مجاور كارخانه سرب و روي زنجان مهران محمديان فضلي، جعفر نوري، ناصر افشاري، جليل نصيري، معصومه نوراني مجله سلامت و محيط، شماره اول، دوره اول،1387 1387 مقاله کامل پژوهشي اصيل
18 بررسي آلودگي منابع تأمين آب آشاميدني شهر زنجان طي سال هاي 79-80 مهران محمديان فضلي، غلامرضا صادقي مجله علمي ع. پ. زنجان، شماره 43، صفحه 49-55 1382 مقاله کامل پژوهشي اصيل
19 كيفيت ميكروبي آب آشاميدني شهر زنجان در سال 1379 مهران محمديان فضلي مجله علمي ع. پ. زنجان، شماره 41، صفحه 45-51 1381 مقاله کامل پژوهشي اصيل
20 نقش ميكروارگانيسم ها در حذف فلزات از فاضلاب مهران محمديان فضلي مجله آب و محيط زيست، شماره 45، صفحه 26-29 1380 مقاله کامل مقالات مروري
:: ::