دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - مهران محمدیان فضلی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مهران محمدیان فضلی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات در دست چاپ
# عنوان نگارندگان عنوان مجله نوع انتشار
1 بررسی حذف رنگ اسیدی بنفش توسط نانوتیوب های کربنی تک جداره از محیط آبی مهران محمدیان فضلی، سیده پروین موسوی مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت مقاله کامل
2 حذف رنگ آزو 63 از محلول های آبی توسط جذب سطحی بر روی نانوتیوب های کربنی چند جداره ناهید عبداالهی، مهران محمدیان فضلی، محمدرضا مهراسبی مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت مقاله کامل
3 Application of live, dead and dried biomass of Aspergillus versicolor for cadmium biotreatment Negin Soleimani, Mehran Mohammadian Fazli, Ali Ramazani, Mohammad Reza Mehrasbi Journal of Human, Environment, and Health Promotion چکیده مقاله
4 شناسایی بیوآئروسل های قارچی در هوای بخش های مختلف یکی از بیمارستان های استان زنجان محمرضا مهراسبی، قاسم محمدی، مهران محمدیان فضلی، سیما دارابیان، کوروش کمالی، غلامعلی جعفری، بهرام حاجی کریم مجله علمی-پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان چکیده مقاله
:: ::