دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - مهران محمدیان فضلی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مهران محمدیان فضلی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
علايق تحقيقاتي
# عنوان علاقمندى تاریخ آغاز فعالیت
1 ارزيابي اثرات زيست محيطي توسعه
2 مديريت مواد زائد جامد
3 مهندسي و بهداشت آب و فاضلاب
4 بيوتكنولوژي محيط زيست
:: ::