دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - حسین چیتی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: حسین چیتی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
معرف‌ها
# اسامى نشانى و شماره تماس
1 دکتر فریدون عزیزی پژوهشکده غدد درون ریز شهید بهشتی
2 دکتر حسین دلشاد پژوهشکده غدد درون ریز شهید بهشتی
3 دکتر حسن طاهری علوم پزشکی بابل-بیمارستان شهید یحیی نژاد
:: ::