دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - فرهاد رمضانی بدر


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: فرهاد رمضانی بدر | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 دکترای تخصصی آموزش پرستاری دانشگاه علوم پزشكي تهران تهران ايران 1389
2 كارشناسي پرستاری دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي تهران تهران ايران 1371
3 كارشناسي ارشد پرستاری (گرایش داخلی و جراحی) دانشگاه علوم پزشكي گيلان گيلان ايران 1377
:: ::