دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - فرهاد رمضانی بدر


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: فرهاد رمضانی بدر | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
علايق تحقيقاتي
# عنوان علاقمندى تاریخ آغاز فعالیت
1 • ارزیابی های آموزشی
2 • مراقبت های ویژه
3 • آموزش و یادگیری
4 • انواع تحقیقات کمی (تجربی، نیمه تجربی و ...) و تحقیقات کیفی(گراندد تئوری، تحلیل محتوا، فنومنولوژی و تحقیق عملکردی)
5 • مهارت های قضاوت و تفکر خلاق(تصمیم گیری بالینی)
:: ::