دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - الهام جعفری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم الهام جعفری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 کارآموزی فن پرستاری
2 کارآموزی رادیولوژی
3 کارآموزی داخلی و جراحی
4 کارآموزی بارداری و زایمان
5 کارآموزی بیماری های زنان
6 کارآموزی بهداشت مادر و کودک
7 کارآموزی NICU
8 اخلاق و مقررات مامایی
9 نشانه شناسی در مامایی
10 بارداری و زایمان 1
11 داخلی جراحی در مامایی
12 آزمایشات کاربردی در مامایی
13 بهداشت مادر و کودک (گروه پرستاری)
:: ::