دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

Members of Academic Board - Mansour Sadeghzadeh


Brief CV
[Print version]

Standard CV
[Print version]


Related files and documents
Dr Mansour Sadeghzadeh
PhD pediatrics From Tehran university of medical sciences
sadeghzadehzums.ac.ir