دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - اعظم ملکی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: اعظم ملکی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 کارشناسی ارشد مامایی دانشگاه علوم پزشکی تبریز تبریز ایران 1387 18/66
2 کارشناسی مامایی دانشگاه علوم پزشکی شیراز شیراز ایران 1375 17
:: ::