دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - علی محمدی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: علی محمدی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مشاركت در كارگاه‌ها
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 کارگاه آموزشی راقبت از بيماريهای قابل پيشگيری با واکسن و AIDS معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1374
2 کارگاه متدولوژی تحقیق دومین کنگره سراسری آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1374
3 روش تحقيق تکميلی معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1379
4 مقاله نويسی معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1378
5 فرايند آموزش در علوم پزشکی مرکز مطالعه و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی تهران 1378
6 آموزش پزشکی جامعه نگر مرکز مطالعه آموزش پزشکی جامعه نگر دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1376
7 کارگاه مقدماتی آموزش پزشکی معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1375
8 آموزش بانک اطلاعاتی – SPSS معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1385
9 آشنايی با منابع علمی الکترونيک – اصول تدوين و ارائه مقاله در مجامع علمی معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1386
10 آشنايی با منابع الکترونيک و کتابخانه پزشکی ديجيتال ايران - Scientific Writing- Endnote معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1387
11 پژوهش در آموزش – برنامه ريزی درسی با تاکيد بر طرح دوره( Course plan)و طرح درس مرکز مطالعه و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1387
12 - ارزيابی و روشهای حل مسئله - مطالعه کيفی اولين المپياد علمی داشجويان علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1388
13 Iranian National Library of Medicine معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1388
14 روشهای نوين تدريس مرکز مطالعه و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1388
15 اخلاق در پژوهش معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1388
16 روشهای ارزشيابی اقتصادی خدمات سلامت موسسه ملی تحقيقات سلامت معاونت تحقيقات و فن آوری وزارت بهداشت 1389
17 مديريت در نظام سلامت مرکز مطالعه و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شيراز 1389
:: ::
  • کل کاربران ثبت شده: 2582 کاربر
  • کاربران حاضر در وبگاه: 0 کاربر
  • میهمانان در حال بازدید: 110 کاربر
  • تمام بازدید‌ها: 101772771 بازدید
  • بازدید 24 ساعت قبل: 40152 بازدید

زنجان، میدان آزادی، ابتدای بلوار جمهوری اسلامی، ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

تلفن : 33420651-9 (024)

info@zums.ac.ir