دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - سهیلا ربیع سیاهکلی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: سهیلا ربیع سیاهکلی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات ارايه شده
# عنوان نگارندگان مشخصات کنفرانس سال برگزارى نوع ارائه
1 بررسی مقایسه ای میزان رعایت اصول ارتباط موثر پرستار – بیمار از کنگره ارتباطاط حرفه ای 28 و 29 اردیبهشت 1390 1390 شفاهى
2 مهمترین علل شکایت بیماران از اورژانس های بیمارستان آیت ال... کنگره طب اورژانس 13 – 15 آذر 1389 1389 شفاهى
3 بررسی میزان موفقیت احیای قلبی ریوی بیماران در بخش های ویژه و اورژانس مرکز آموزشی درمانی آیتال... موسوی زنجان در طول یکسال کنگره طب اورژانس 13 – 15 آذر 1389 1389 شفاهى
4 بررسی میزان استفاده از ذکرهای قرآنی و تاثیر آن در کاهش استرس دانشجویان قبل از امتحان از دیدگاه خودشان همایش سراسری قران پژوهی و طب زنجان 11-12 اسفند 1389 1389 پوسترى
5 بررسی تاثیر ذکر الله بر درد و اضطراب ناشی از تعوض پانسمان در همایش سراسری قران پژوهی و طب زنجان 11-12 اسفند 1389 1389 شفاهى
6 جایگاه پرستار و پرستاری از نظر قرآن و ائمه همایش سراسری قران پژوهی و طب زنجان 11-12 اسفند 1389 1389 پوسترى
7 قران شفا بخش جسم و جان همایش سراسری قران پژوهی و طب زنجان 11-12 اسفند 1389 1389 پوسترى
8 چرا و چگونه عفو کنیم؟ راهکارهای پروراندن عفو در قران و احادیث همایش سراسری قران پژوهی و طب زنجان 11-12 اسفند 1389 1389 پوسترى
9 بررسی مقایسه ای میزان رعایت حقوق و محدوده قلمرو بیماران از نگاه پرستاران و بیماران در مرکز آموزشی درمانی آیت الله موسوی گنگره استان گلستان 1389 شفاهى
10 مسمومیت با متادون عامل مرگ کودکان زیر 6 سال مسمومیت با متادون عامل مرگ کودکان زیر 6 سال 1389 پوسترى
:: ::