دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - سهیلا ربیع سیاهکلی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: سهیلا ربیع سیاهکلی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
علايق تحقيقاتي
# عنوان علاقمندى تاریخ آغاز فعالیت
1 بررسی موارد منجر به خود کشی در استان زنجان 1385
2 بررسی توانمند سازی پرستاران ساختاری و روان شناختی پرستاران با میزان تعهد سازمانی آنها در بیمارستان های استان زنجان 1388
3 بررسی و تحقیقات در رابطه با اضطراب و خانواده بیماران 1385
4 بررسی و تحقیقات آزمون های عملی 1393
:: ::