دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - رضا منانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر رضا منانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 دوران تحصیلی تخصص جراحی عمومی علوم پزشکی اصفهان اصفهان ایران 1387
2 دوران تحصیلی پزشکی عمومی علوم پزشکی زنجان زنجان ایران 1379
3 دوران تحصیلی ابتدایی تا پایان دبیرستان دبیرستان پاسداران قزوین ایران 1369
4 دوران تحصیلی فوق تخصص جراحی عروق علوم پزشکی مشهد مشهد ایران 1392
:: ::