دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - حبیب ضیغمی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: حبیب ضیغمی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 كارشناسي علوم آزمايشگاهي علوم پزشكي تبريز ايران 1382 18
2 كارشناسي ارشد باكتري شناسي تربيت مدرس تهران ايران 1385 18.75
3 دكتراي تخصصي باكتري شناسي تربيت مدرس تهران ايران 1389 18.77
:: ::