دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - شیرازه ارقامی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: شیرازه ارقامی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجويان تحت راهنمايي
# عنوان مجرى (دانشجو) محل اجرا سال پایان
1 طراحی مدل بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد واحد HSE پالایشگاه‌های نفت با استفاده از روش بهینه‌سازی استوار استاد راهنما، پایان‌نامه تحصیلی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی زنجان اجرا
2 ارائه روش نوین ارزیابی ریسک در صنعت ساخت‌وساز شهری وارائه بهترین روش کنترل استاد راهنما، پایان‌نامه تحصیلی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی زنجان اجرا
3 تعيين سطح يكپارچكي ايمني درخطوط ریلی نیروگاه شهید رجایی با استفاده ازروش تجزيه وتحليل لايه‌هاي حفاظتي. در حال اجرا استاد راهنما، پایان‌نامه تحصیلی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهر اجرا
4 تعيين سطح يكپارچكي ايمني درخطوط ریلی نیروگاه شهید رجایی با استفاده ازروش تجزيه وتحليل لايه‌هاي حفاظتي استاد راهنما، پایان‌نامه تحصیلی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهر اجرا
5 رتبه‌بندی جاده‌های حمل و نقل مواد خطرناک با حداقل ریسک – هزینه و حداکثر آمادگی در برابر شرایط اضطراری در استان زنجان استاد راهنما، پایان‌نامه تحصیلی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی زنجان اجرا
6 بررسی رفتار ایمن رانندگی در شهر زنجان بر اساس پرسشنامه DBQ محسن عباسی چناری زنجان اجرا
7 طراحی و روانسنجی ابزار بومی ارزیابی فرهنگ ایمنی رانندگی برای رانندگان تاکسی داوود امیری زنجان اجرا
8 روانسنجی نسخه انگلیسی شاخص رانندگی خطرناك دولا به زبان فارسی سعید نجفی زنجان اجرا
9 تبیین مدل مفهومی باورهای مؤثر بر ادراک ریسک رانندگان درباره وضعیت‌های خطرناک در رانندگی زهرا فرمانی‌فرد زنجان اجرا
10 نظریه‌سازی و تبین ‌مولفه‌‌های ‌موثر ‌بر ‌فرهنگ ‌ایمنی ‌رانندگان ‌تاکسی ‌زنجان بر ‌اساس ‌روش ‌نظریه ‌مبنایی ‌(GT) مهسا مهری زنجان 1397
11 ارزیابی فرهنگ ایمنی بیمار در کادر پرستاری و پیراپزشکی مراکز آموزشی درمانی به تفکیک شهرهای زنجان و ایلام پایان نامه تحصیلی دوره کارشناسی ارشد زنجان و ایلام 1396
12 بررسی میزان شیوع اختلالات اسکلتی- ماهیچه ای در صنعتگران صنایع دستی ویژه شهر زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1393
13 مقایسه آنتروپومتریک صندلی کلاس ها و کتابخانه دانشكده بهداشت با ابعاد بدن دانشجویان (دانشگاه علوم پزشكی زنجان دانشگاه علوم پزشكی زنجان 1393
14 بررسی میزان رضایت شغلی کارشناسان بهداشت حرفه‌ای شاغل در صنایع (ساوه و قزوین دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1393
15 بررسی شیوع اختلالات اسکلتی-ماهیچه‌ای در کارکنان بانک های شهر زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1393
16 بررسی وضیت ایمنی حریق خوابگاه‌‌های دانشجویی پسرانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1393
17 بررسی اختلالات اسکلتی ماهیچه‌ای در آتش‌نشانان و امدادگران شهر زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1393
18 بررسی میزان شیوع دردهای اسکلتی-ماهیچه ای در رانندگان اتوبوس بین‌شهری زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1393
19 بررسی میزان رضایت شغلی کارکنان بهداشتی (حرفه‌ای، محیط و عمومی) شهر زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1392
20 طراحی میز مطالعه ارگونومیک برای وضعیت نشسته روی زمین دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1391
21 بررسی میزان اختلالات اسکلتی-عضلانی در رانندگان سازمان اتوبوس‌رانی شهر زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1391
22 بررسی میزان شیوع اختلالات اسکلتی- ماهیچه‌ای در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1391
23 بررسی میزان آگاهی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان نسبت به حریق و نحوۀ کنترل آن دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1391
24 تهیه و استاندارد‌سازی فهرست بازبینی (سیاهه وارسی) ایمنی داربست‌ها در استان زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1391
25 طراحی کوله‌پشتی ارگونومیک همراه با مولد برق برای دانش‌آموزان دبیرستانی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1391
26 تهیه و روا‌سازی فهرست‌بازبینی (سیاهه وارسی) ایمنی مدارس دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1391
27 بررسی سلامت روان کارکنان آسایشگاه سالمندان در شهر زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1391
28 تهیه و استانداردسازی فهرست بازبینی ایمنی زمین‌های بازی کودکان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1391
29 بررسی اختلالات اسکلتی- عضلانی در کشاورزان شهرستان طارم در سال ٩١ بااستفاده از پرسشنامه نوردیک دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1391
30 بررسی شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی ناشی از کار در کارکنان آزمایشگاه‌های دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1391
31 مطالعه موردی جهت تدوین طرح واكنش شرایط اضطراری برای واحدهای نیروگاه و مخازن میعانات گازی در پالایشگاه چهارم پارس جنوبی با استفاده از نرم افزار PHAST استاد راهنما، پایان‌نامه تحصیلی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهر 1391
32 بررسی ابعاد فرهنگ ایمنی کارگران شاغل در شركت پگاه تهران و زنجان و برخی متغییرهای دموگرافیکی فردی و اجتماعی مرتبط با آن دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1390
33 بررسی فراوانی اعمال ناایمن در شرکت پگاه زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1390
34 به‌ كارگیری عوامل مؤثر در طراحی نرم‌افزار انتخاب تكنیك ارزیابی ریسك دانشگاه علوم پزشكی ایران 1390
35 شناسایی خطر در مساجد شهر زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1389
36 بررسی شیوع اختلالات اسکلتی- ماهیچه‌ای در کارمندان بانک ملی شهر قزوین دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1389
37 بررسی میزان خستگی ذهنی پس از فعالیت جسمی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشگاه علوم پزشكی زنجان
38 بررسی میزان درک ریسک کار در ارتفاع از نظر کارگران ساختمانی دانشگاه علوم پزشكی زنجان
39 بررسی علل بی‌واسطه حوادث شغلی پنج‌ساله استان زنجان بر اساس اصل پارتو دانشگاه علوم پزشكی زنجان
40 آگاهی‌سنجی کارکنان آزمایشگاه‌های دانشگاهی شهر زنجان درباره کار ایمن با مواد شیمیایی دانشگاه علوم پزشكی زنجان
41 بررسی اختلالات اسکلتی و عضلانی(MSDs) در نانوایان شهر زنجان دانشگاه علوم پزشكی زنجان
42 طراحی صندلی چرخدار قابل تنظیم برای كودكان 6-11 سال دانشگاه علوم پزشکی زنجان
43 مقایسه تکنیک HAZOP و ETBA در ارزیابی ریسک در واحد تصفیه بنزین در یکی از شرکتهای نفتی ایران دانشگاه علوم پزشکی زنجان
44 ارزیابی میزان انطباق وسایل حفاظت فردی با استاندارد‌ها (ملی/بین‌المللی) در یك شرکت تولید قطعات دانشگاه علوم پزشکی زنجان
45 معرفی روشی كاربردی برای اولویتبندی اقدامات پیشگیرانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان
46 ساخت و استاندارد سازی دستگاه Flicker Fusion دانشگاه علوم پزشکی زنجان
47 ارزیابی رفتارهای ناایمن در یكی از صنایع استان زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان
48 بررسی میزان آگاهی، نگرش و رفتار ایمن كاركنان یكی از صنایع ایران در مواجهه با سرب دانشگاه علوم پزشکی زنجان
:: ::