Zanjan University of Medical Sciences پست الكترونيك · درباره دانشگاه · اخبار دانشگاه · نقشه پايگاه · كتابخانه · English
شناسه کاربری رمز عبور ثبت نام در پایگاه | فراموشی رمز
AWT IMAGE
:: اعضا - شیرازه ارقامی ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: شیرازه ارقامی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجويان تحت راهنمايي
# عنوان مجرى (دانشجو) محل اجرا سال پایان
1 شناسایی خطر در مساجد شهر زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1389
2 بررسی شیوع اختلالات اسکلتی- ماهیچه‌ای در کارمندان بانک ملی شهر قزوین دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1389
3 مقایسه تکنیک HAZOP و ETBA در ارزیابی ریسک در واحد تصفیه بنزین در یکی از شرکتهای نفتی ایران دانشگاه علوم پزشکی زنجان
4 طراحی صندلی چرخدار قابل تنظیم برای كودكان 6-11 سال دانشگاه علوم پزشکی زنجان
5 بررسی شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی ناشی از کار در کارکنان آزمایشگاه‌های دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1391
6 بررسی اختلالات اسکلتی- عضلانی در کشاورزان شهرستان طارم در سال ٩١ بااستفاده از پرسشنامه نوردیک دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1391
7 تهیه و روا‌سازی فهرست‌بازبینی (سیاهه وارسی) ایمنی مدارس دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1391
8 بررسی سلامت روان کارکنان آسایشگاه سالمندان در شهر زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1391
9 تهیه و استانداردسازی فهرست بازبینی ایمنی زمین‌های بازی کودکان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1391
10 بررسی میزان آگاهی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان نسبت به حریق و نحوۀ کنترل آن دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1391
11 تهیه و استاندارد‌سازی فهرست بازبینی (سیاهه وارسی) ایمنی داربست‌ها در استان زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1391
12 طراحی کوله‌پشتی ارگونومیک همراه با مولد برق برای دانش‌آموزان دبیرستانی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1391
13 طراحی میز مطالعه ارگونومیک برای وضعیت نشسته روی زمین دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1391
14 بررسی میزان اختلالات اسکلتی-عضلانی در رانندگان سازمان اتوبوس‌رانی شهر زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1391
15 بررسی میزان شیوع اختلالات اسکلتی- ماهیچه‌ای در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1391
16 بررسی میزان رضایت شغلی کارکنان بهداشتی (حرفه‌ای، محیط و عمومی) شهر زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1392
17 بررسی میزان شیوع دردهای اسکلتی-ماهیچه ای در رانندگان اتوبوس بین‌شهری زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1393
18 معرفی روشی كاربردی برای اولویتبندی اقدامات پیشگیرانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان
19 بررسی اختلالات اسکلتی ماهیچه‌ای در آتش‌نشانان و امدادگران شهر زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1393
20 بررسی شیوع اختلالات اسکلتی-ماهیچه‌ای در کارکنان بانک های شهر زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1393
21 بررسی میزان رضایت شغلی کارشناسان بهداشت حرفه‌ای شاغل در صنایع (ساوه و قزوین دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1393
22 بررسی میزان شیوع اختلالات اسکلتی- ماهیچه ای در صنعتگران صنایع دستی ویژه شهر زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1393
23 مقایسه آنتروپومتریک صندلی کلاس ها و کتابخانه دانشكده بهداشت با ابعاد بدن دانشجویان (دانشگاه علوم پزشكی زنجان دانشگاه علوم پزشكی زنجان 1393
24 بررسی اختلالات اسکلتی و عضلانی(MSDs) در نانوایان شهر زنجان دانشگاه علوم پزشكی زنجان
25 بررسی وضیت ایمنی حریق خوابگاه‌‌های دانشجویی پسرانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1393
26 بررسی ابعاد فرهنگ ایمنی کارگران شاغل در شركت پگاه تهران و زنجان و برخی متغییرهای دموگرافیکی فردی و اجتماعی مرتبط با آن دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1390
27 بررسی فراوانی اعمال ناایمن در شرکت پگاه زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1390
28 ارزیابی میزان انطباق وسایل حفاظت فردی با استاندارد‌ها (ملی/بین‌المللی) در یك شرکت تولید قطعات دانشگاه علوم پزشکی زنجان
29 ارزیابی رفتارهای ناایمن در یكی از صنایع استان زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان
30 ساخت و استاندارد سازی دستگاه Flicker Fusion دانشگاه علوم پزشکی زنجان
31 ارائه روش نوین ارزیابی ریسک در صنعت ساخت‌وساز شهری وارائه بهترین روش کنترل استاد راهنما، پایان‌نامه تحصیلی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی زنجان اجرا
32 بررسی میزان آگاهی، نگرش و رفتار ایمن كاركنان یكی از صنایع ایران در مواجهه با سرب دانشگاه علوم پزشکی زنجان
33 طراحی مدل بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد واحد HSE پالایشگاه‌های نفت با استفاده از روش بهینه‌سازی استوار استاد راهنما، پایان‌نامه تحصیلی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی زنجان اجرا
34 رتبه‌بندی جاده‌های حمل و نقل مواد خطرناک با حداقل ریسک – هزینه و حداکثر آمادگی در برابر شرایط اضطراری در استان زنجان استاد راهنما، پایان‌نامه تحصیلی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی زنجان اجرا
35 بررسی تأثیر استقرار سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست در سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز استاد راهنما، پایان‌نامه تحصیلی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهر اجرا
36 تعيين سطح يكپارچكي ايمني درخطوط ریلی نیروگاه شهید رجایی با استفاده ازروش تجزيه وتحليل لايه‌هاي حفاظتي. در حال اجرا استاد راهنما، پایان‌نامه تحصیلی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهر اجرا
37 بهینه سازی روش های ارزیابی ریسک حریق و انفجار در عملیات حفاری چاه های مخازن هیدروکربوری استاد راهنما، پایان‌نامه تحصیلی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهر اجرا
38 به‌ كارگیری عوامل مؤثر در طراحی نرم‌افزار انتخاب تكنیك ارزیابی ریسك دانشگاه علوم پزشكی ایران 1390
39 مطالعه موردی جهت تدوین طرح واكنش شرایط اضطراری برای واحدهای نیروگاه و مخازن میعانات گازی در پالایشگاه چهارم پارس جنوبی با استفاده از نرم افزار PHAST استاد راهنما، پایان‌نامه تحصیلی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهر 1391
40 آگاهی‌سنجی کارکنان آزمایشگاه‌های دانشگاهی شهر زنجان درباره کار ایمن با مواد شیمیایی دانشگاه علوم پزشكی زنجان
41 بررسی علل بی‌واسطه حوادث شغلی پنج‌ساله استان زنجان بر اساس اصل پارتو دانشگاه علوم پزشكی زنجان
42 بررسی میزان خستگی ذهنی پس از فعالیت جسمی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشگاه علوم پزشكی زنجان
43 بررسی میزان درک ریسک کار در ارتفاع از نظر کارگران ساختمانی دانشگاه علوم پزشكی زنجان
:: ::