دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - شیرازه ارقامی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: شیرازه ارقامی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجويان تحت راهنمايي
# عنوان مجرى (دانشجو) محل اجرا سال پایان
1 بررسی میزان خستگی ذهنی پس از فعالیت جسمی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشگاه علوم پزشكی زنجان
2 بررسی میزان درک ریسک کار در ارتفاع از نظر کارگران ساختمانی دانشگاه علوم پزشكی زنجان
3 آگاهی‌سنجی کارکنان آزمایشگاه‌های دانشگاهی شهر زنجان درباره کار ایمن با مواد شیمیایی دانشگاه علوم پزشكی زنجان
4 بررسی علل بی‌واسطه حوادث شغلی پنج‌ساله استان زنجان بر اساس اصل پارتو دانشگاه علوم پزشكی زنجان
5 بررسی اختلالات اسکلتی و عضلانی(MSDs) در نانوایان شهر زنجان دانشگاه علوم پزشكی زنجان
6 مقایسه آنتروپومتریک صندلی کلاس ها و کتابخانه دانشكده بهداشت با ابعاد بدن دانشجویان (دانشگاه علوم پزشكی زنجان دانشگاه علوم پزشكی زنجان 1393
7 بررسی میزان شیوع اختلالات اسکلتی- ماهیچه ای در صنعتگران صنایع دستی ویژه شهر زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1393
8 بررسی میزان رضایت شغلی کارشناسان بهداشت حرفه‌ای شاغل در صنایع (ساوه و قزوین دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1393
9 بررسی شیوع اختلالات اسکلتی-ماهیچه‌ای در کارکنان بانک های شهر زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1393
10 بررسی اختلالات اسکلتی ماهیچه‌ای در آتش‌نشانان و امدادگران شهر زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1393
11 بررسی وضیت ایمنی حریق خوابگاه‌‌های دانشجویی پسرانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1393
12 بررسی میزان شیوع دردهای اسکلتی-ماهیچه ای در رانندگان اتوبوس بین‌شهری زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1393
13 بررسی میزان رضایت شغلی کارکنان بهداشتی (حرفه‌ای، محیط و عمومی) شهر زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1392
14 بررسی میزان شیوع اختلالات اسکلتی- ماهیچه‌ای در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1391
15 بررسی میزان اختلالات اسکلتی-عضلانی در رانندگان سازمان اتوبوس‌رانی شهر زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1391
16 طراحی میز مطالعه ارگونومیک برای وضعیت نشسته روی زمین دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1391
17 طراحی کوله‌پشتی ارگونومیک همراه با مولد برق برای دانش‌آموزان دبیرستانی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1391
18 تهیه و استاندارد‌سازی فهرست بازبینی (سیاهه وارسی) ایمنی داربست‌ها در استان زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1391
19 بررسی میزان آگاهی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان نسبت به حریق و نحوۀ کنترل آن دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1391
20 تهیه و استانداردسازی فهرست بازبینی ایمنی زمین‌های بازی کودکان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1391
21 بررسی سلامت روان کارکنان آسایشگاه سالمندان در شهر زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1391
22 تهیه و روا‌سازی فهرست‌بازبینی (سیاهه وارسی) ایمنی مدارس دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1391
23 بررسی اختلالات اسکلتی- عضلانی در کشاورزان شهرستان طارم در سال ٩١ بااستفاده از پرسشنامه نوردیک دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1391
24 بررسی شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی ناشی از کار در کارکنان آزمایشگاه‌های دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1391
25 طراحی صندلی چرخدار قابل تنظیم برای كودكان 6-11 سال دانشگاه علوم پزشکی زنجان
26 مقایسه تکنیک HAZOP و ETBA در ارزیابی ریسک در واحد تصفیه بنزین در یکی از شرکتهای نفتی ایران دانشگاه علوم پزشکی زنجان
27 شناسایی خطر در مساجد شهر زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1389
28 بررسی شیوع اختلالات اسکلتی- ماهیچه‌ای در کارمندان بانک ملی شهر قزوین دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1389
29 بررسی ابعاد فرهنگ ایمنی کارگران شاغل در شركت پگاه تهران و زنجان و برخی متغییرهای دموگرافیکی فردی و اجتماعی مرتبط با آن دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1390
30 بررسی فراوانی اعمال ناایمن در شرکت پگاه زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1390
31 ارزیابی میزان انطباق وسایل حفاظت فردی با استاندارد‌ها (ملی/بین‌المللی) در یك شرکت تولید قطعات دانشگاه علوم پزشکی زنجان
32 ارزیابی رفتارهای ناایمن در یكی از صنایع استان زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان
33 ساخت و استاندارد سازی دستگاه Flicker Fusion دانشگاه علوم پزشکی زنجان
34 معرفی روشی كاربردی برای اولویتبندی اقدامات پیشگیرانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان
35 بررسی میزان آگاهی، نگرش و رفتار ایمن كاركنان یكی از صنایع ایران در مواجهه با سرب دانشگاه علوم پزشکی زنجان
36 ارائه روش نوین ارزیابی ریسک در صنعت ساخت‌وساز شهری وارائه بهترین روش کنترل استاد راهنما، پایان‌نامه تحصیلی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی زنجان اجرا
37 طراحی مدل بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد واحد HSE پالایشگاه‌های نفت با استفاده از روش بهینه‌سازی استوار استاد راهنما، پایان‌نامه تحصیلی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی زنجان اجرا
38 رتبه‌بندی جاده‌های حمل و نقل مواد خطرناک با حداقل ریسک – هزینه و حداکثر آمادگی در برابر شرایط اضطراری در استان زنجان استاد راهنما، پایان‌نامه تحصیلی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی زنجان اجرا
39 تعيين سطح يكپارچكي ايمني درخطوط ریلی نیروگاه شهید رجایی با استفاده ازروش تجزيه وتحليل لايه‌هاي حفاظتي استاد راهنما، پایان‌نامه تحصیلی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهر اجرا
40 تعيين سطح يكپارچكي ايمني درخطوط ریلی نیروگاه شهید رجایی با استفاده ازروش تجزيه وتحليل لايه‌هاي حفاظتي. در حال اجرا استاد راهنما، پایان‌نامه تحصیلی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهر اجرا
41 به‌ كارگیری عوامل مؤثر در طراحی نرم‌افزار انتخاب تكنیك ارزیابی ریسك دانشگاه علوم پزشكی ایران 1390
42 مطالعه موردی جهت تدوین طرح واكنش شرایط اضطراری برای واحدهای نیروگاه و مخازن میعانات گازی در پالایشگاه چهارم پارس جنوبی با استفاده از نرم افزار PHAST استاد راهنما، پایان‌نامه تحصیلی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهر 1391
43 ارزیابی فرهنگ ایمنی بیمار در کادر پرستاری و پیراپزشکی مراکز آموزشی درمانی به تفکیک شهرهای زنجان و ایلام پایان نامه تحصیلی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی زنجان اجرا
44 نظریه‌سازی و تبین ‌مولفه‌‌های ‌موثر ‌بر ‌فرهنگ ‌ایمنی ‌رانندگان ‌تاکسی ‌زنجان بر ‌اساس ‌روش ‌نظریه ‌مبنایی ‌(GT) پایان نامه تحصیلی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشكی زنجان اجرا
:: ::
  • کل کاربران ثبت شده: 2665 کاربر
  • کاربران حاضر در وبگاه: 0 کاربر
  • میهمانان در حال بازدید: 112 کاربر
  • تمام بازدید‌ها: 104210186 بازدید
  • بازدید 24 ساعت قبل: 39362 بازدید

زنجان، میدان آزادی، ابتدای بلوار جمهوری اسلامی، ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

تلفن : 33420651-9 (024)

info@zums.ac.ir