دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - سودابه مهدی زاده


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: سودابه مهدی زاده | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 بررسی تأثیر بکارگیری مدل مراقبت پیگی بر کیفیت زندگی مصدومین شیمیایی مبتلا به برونشیولیت انسدادی محمد مهدی سالاری، عباس عبادی، جعفر اصلانی، سودابه مهدی زاده دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج) تهران تکمیل شده 1387
:: ::