Zanjan University of Medical Sciences پست الكترونيك · درباره دانشگاه · اخبار دانشگاه · نقشه پايگاه · كتابخانه · English
شناسه کاربری رمز عبور ثبت نام در پایگاه | فراموشی رمز
:: اعضا - حمیده غلامی ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: استادیار حمیده غلامی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مشاركت در كارگاه‌ها
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 کارگاه کار آزمائی بالینی دانشگاه علوم پزشكي زنجان دانشگاه علوم پزشكي زنجان 1389
2 كارگاه آشنايي با منابع علمي الكترونيك دانشگاه علوم پزشكي زنجان دانشگاه علوم پزشكي زنجان 1389
3 کارگاه روش تدريس دانشگاه علوم پزشكي زنجان دانشگاه علوم پزشكي زنجان 1388
4 کارگاه طرح درس باليني دانشگاه علوم پزشكي زنجان دانشگاه علوم پزشكي زنجان 1388
5 کارگاه آشنايي با بانكهاي اطلاعاتي الكترونيك دانشگاه علوم پزشكي زنجان دانشگاه علوم پزشكي زنجان 1384
6 کارگاه کاربرد رایانه در طراحی و اجرای یک دوره آموزشی دانشگاه علوم پزشكي زنجان دانشگاه علوم پزشكي زنجان 1381
7 كارگاه مدیریت پژوهش با تاکید بر روشهای تعیین اولویت های پژوهشی دانشگاه علوم پزشكي زنجان دانشگاه علوم پزشكي زنجان 1382
8 کارگاه مهارت های زندگی دانشگاه علوم پزشكي زنجان دانشگاه علوم پزشكي زنجان 1382
9 کارگاه آموزشی زایمان فیزیولوژیک دانشگاه علوم پزشكي قزوین بیمارستان کوثر قزوین 1387
10 کارگاه تعیین حجم نمونه و روشهای نمونه گیری دانشگاه علوم پزشكي زنجان دانشگاه علوم پزشكي زنجان 1382
11 کارگاه روش تحقیق پیشرفته دانشگاه علوم پزشكي زنجان دانشگاه علوم پزشكي زنجان 1382
12 کارگاه تجزیه و تحلیل متا دانشگاه علوم پزشكي زنجان دانشگاه علوم پزشكي زنجان 1382
13 کارگاه روش تحقیق مقدماتی دانشگاه علوم پزشكي زنجان دانشگاه علوم پزشكي زنجان 1381
14 کارگاه کولپوسکوپی دانشگاه علوم پزشكي تهران دانشگاه علوم پزشكي تهران 1389
:: ::