دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - فاطمه شجاعی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: فاطمه شجاعی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
علايق تحقيقاتي
# عنوان علاقمندى تاریخ آغاز فعالیت
1 کیفیت زندگی 1384
2 سالمندی 1382
3 بیماریهای مزمن 1375
:: ::