دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - سید رضا عظیمی پیرسرائی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: سید رضا عظیمی پیرسرائی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 کارشناسي دانشکده حفاظت و بهداشت کار تهران ایران 1369 17.32
2 کارشناسي ارشد دانشگاه تربيت مدرس تهران ایران 1374 17.03
3 دکترای تخصصی دانشگاه تربیت مدرس تهران ایران 1395 18.60
:: ::