دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - علی بهروزی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: علی بهروزی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
توصيف مختصر

علی بهروزی، متولد 1353 -ابهر- زنجان،

فارغ التحصیل دوره کاردانی ایمنی صنعتی از دانشکده حفاظت و بهداشت کار- تهران- 1374.

فارغ التحصیل دوره کارشناسی بهداشت حرفه ای از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی -1376

فارغ التحصیل دوره کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای از دانشگاه تربیت مدرس -1379

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود 1385-1380

ادامه تحصیل در مقطع دکتری رشته بهداشت حرفه ای در دانشگاه   Aberdeen   انگلستان، 1390-1386

شروع بکار بعنوان عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان از مرداد ماه 1390

:: ::