دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - علی بهروزی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: علی بهروزی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 دکتری آبردین آبردین انگلستان می 2011
2 کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس تهران ایران بهمن 1379
3 کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران ایران بهمن 1376
4 کاردانی دانشکده حفاظت و بهداشت کار تهران ایران تیر 1374
:: ::